رله های حفاظتی در خطوط انتقال انرژی – کتاب پنجم

بخش عمده شبکه‌های سراسری تولید و انتقال انرژی را خطوط هوایی تحت ولتاژهای بالا (EHV و UHV) تشکیل می‌دهند. خطوط انتقال انرژی در فواصل دور در شبکه به‌طور مداوم در معرض حوادث و اختلالات روی‌داده در شبکه واقع بوده، با خطر ناپایداری استاتیک و دینامیک همراه می‌باشند. خطوط احداث‌شده در فاصله دو نقطه در شبکه به‌عنوان خطوط ارتباط یا “tie” نام برده شده، لازم است با پیش‌بینی‌های کافی به‌منظور جلوگیری از هرگونه قطع خطوط برخوردار باشند.
در این کتاب حفاظت‌های DCB و POTT شرح داده شده است. هم‌چنین حفاظت خطوط مجهز به رآکتورهای شنت، نقش جریان‌های خازنی خطوط در کار رله‌های حفاظتی، تجزیه و تحلیل کار رله‌های دیستانس مورد بررسی واقع شده است.