فعالیت ها

تولید انرژی

طرح و اجرای پروژه ها مربوط به بخش الکتریک و تجهیزات فشارقوی در نیروگاه ها و واحدهای تولید انرژی (انواع مختلف ژنراتورها)

اطلاعات بیشتر

خطوط انتقال انرژی

طرح و اجرای پروژه ها در امور انتقال و مبادله انرژی، در سطوح ولتاژهایHV و فوق توزیع
( اصلاح برج ها، فونداسیون ها، تغییر مسیر خطوط، جابجایی برج ها، نصب برقگیرها در خطوط، نصب هادی های زمین،
نصب Shield Ring ها ، و المان‌هایAnti_vibration و غیره )

اطلاعات بیشتر

ایستگاهها وتجهیزات فشارقوی

طرح و اجرای پروژه ها به منظور احداث ، نوسازی و گسترش ایستگاه ها ، نصب و یا جابجایی تجهیزات فشار قوی ( ترانسفورماتورها ، رآکتور ها ، کلیدها ، نصب اتصالات و شینه های جدید ، تامین انرژی کمکی ایستگاه ها شامل : تاسیسات فشارضعیف، ترانسفورماتورهای کمکی و سیستمDC )

اطلاعات بیشتر

سازه های صنعتی

طرح و نصب سازه های مورد نیاز در مراکز صنعتی مربوط به امور تامین انرژی در شبکه های توزیع صنعتی

اطلاعات بیشتر

فعالیت های علمی،پژوهشی در زمینه برق و انرژی

انتشار کتب ، گزارشات و مقالات در موضوع امور مهندسی و اجرایی پروژه ها در بخش های فوق

اطلاعات بیشتر