پروژه ها

پروژه اورهال تپ چنجر و سلکتور سوئیچ و رفع نشتی ترانسفورماتور پست 63کیلوولت کالپوش (کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان)
پروژه سرویس و اورهال تپ چنجر ترانسفورماتورهای T1 و T2 پست 63کیلوولت گرمسار (کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان)
پروژه سرویس و اورهال تپ چنجر ترانسفورماتور 15مگاولت آمپرTUR مستقر در انبار مرکزی (کارفرما: شرکت برق منطقه ای سمنان)
پروژه تعویض 102 دستگاه ترانسفورماتور جریان 72/5 کیلوولت در ایستگاه های انتقال و فوق توزیع بندرترکمن، کردکوی، مینودشت، ناریوران، ساری3 ، آمل3 ، دارایی، بابلکنار، ونوش، مرزن آباد، چمستان، نور، چالوس، خراط کلا، نمک آبرود و کیاسر (کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان)
پروژه خرید و اجرای کابل و تجهیزات فیبر نوری پست 230 کیلوولت گرمسار جهت ارتباط با پست 63 کیلوولت گرمسار (کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان)
پروژه خرید و اجرای کابل و تجهیزات فیبر نوری پست 63 کیلوولت گرمسار جهت ارتباط با پست230 کیلوولت گرمسار (کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان)
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی فیدرهای خط و ترانسفورماتورهای پست 230کیلوولت قائمشهر (کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان )
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی فیدرهای خط و ترانسفورماتورهای پست 230کیلوولت دهک (کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان )
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی فیدرهای خط و ترانسفورماتورهای پست 230 کیلوولت چهل شهید آمل (کارفرما : برق منطقه ای مازندران و گلستان )
روژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی فیدرهای 63کیلوولت و ترانسفورماتورهای پست شهید سلمانی
(کارفرما : برق منطقه ای مازندران و گلستان )
پروژه نصب، تست و راه اندازی رله های حفاظتی بر روی ترانسفورماتورهای پست 230کیلوولت دریاسر (کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان )
پروژه برکناری بریکرهای نیمه روغنی 72/5 کیلوولت و نصب، تست و راه اندازی بریکرهای گازی در ایستگاه های ساری1، آمل1 و اسلام آباد (کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان )
پروژه تعمیر اساسی ، سرویس و اورهال دستگاه سیرکوله روغن ترانسفورماتورهای قدرت به ظرفیت 7000 لیتر بر ساعت
(کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان )
سرویس و اورهال 7 دستگاه تپ چنجر پست های منطقه شرق سمنان (کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان)
ساخت اتاق دیزل و انبار پست 400 کیلوولت آهوان (کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان)
تعویض، نصب، تست و راه اندازی 28 دستگاه ترانسفورماتور جریان در ایستگاه های انتقال و فوق توزیع کیاسر، رویان، زیراب، چمستان، تنکابن، نوشهر، بندرگز و یساقی (کارفرما: شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان)
پروژه خرید تجهیزات و اجرای خط 63 کیلوولت دومداره امیرکبیر سمنان و اجرای فیبرنوری پست های 63 کیلوولت امیرکبیر و 230 کیلوولت سمنان (کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان)
پروژه سرویس و اورهال 10 دستگاه تپ چنجر ترانسفورماتورهای قدرت در پست های منطقه شرق، مرکز و غرب سمنان (کارفرما : شرکت برق منطقه ای سمنان)
پروژه تعمیرات اساسی 19 دستگاه تپ چنجر ترانسفورماتورهای قدرت – ساخت شرکت های MR و ABB در ایستگاه 400کیلوولت یزد I ، ایستگاه 230کیلوولت معدن سنگ آهن چغارت، ایستگاه های 63کیلوولت شهرک صنعتی، جهان آباد، مهریز، اردکان ، نیر، تفت، مروست و ایستگاه 400 کیلوولت یزد II (کارفرما : شرکت برق منطقه ای یزد)
پروژه اصلاح دکل 568 خط 400 کیلوولت تک مداره 3 باندل مهر – گتوند (کارفرما: شرکت برق منطقه ای باختر)
پروژه اورهال 24 دستگاه تپ چنجر ترانسفورماتورهای قدرت در پست های انتقال و فوق توزیع استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام ( کارفرما: شرکت برق منطقه ای غرب)
پروژه واریانت خط 63 کیلوولت خرم آباد4 – سپیددشت (کارفرما: شرکت برق منطقه ای باختر)
پروژه واریانت خط 63 کیلوولت کوهدشت2 – سرکان (کارفرما: شرکت برق منطقه ای باختر)
پروژه اصلاح فونداسیون خطوط انتقال انرژی 230 کیلوولت پونل-آستارا، 230 کیلوولت سیادتی-رشت شمالی-پونل، خط 132 کیلوولت رشت1-رستم آباد و خط 63کیلوولت هشتپر-آستارا (کارفرما : شرکت برق منطقه ای گیلان)