گزارش فنی خاموشی سراسری در آمریکا و بخشی از کانادا در ۱۴ آگوست ۲۰۰۳ – آیلندینگ ۴

مقررات و دستورالعمل‌ها در موضوع Islanding یا تقسیم شبکه در شرایط اضطراری در پی خاموشی‌های متعدد در آمریکا و اروپا در سال 2003 ارائه گردید. کلیه دستورات و مقررات وضع‌شده به‌منظور جلوگیری از بروز خاموشی‌ها تا کنون مبتنی بر مطالعات صورت گرفته در موضوع خاموشی‌های مورد اشاره و نتایج آنان بوده است. با توجه به نتایج بررسی‌ها در جزئیات حوادث روی‌داده، دستورالعمل‌ها و مقررات لازم به‌منظور جلوگیری از تکرار خاموشی‌ها همراه با استانداردهای خاص مربوط به بهره‌برداری در شرایط اضطراری از طرف شورای NERC تهیه و ابلاغ گردیده‌اند. کتاب مورد اشاره این امکان را فراهم می‌نماید تا ضمن آگاهی از علل خاموشی‌ها و آشنایی با پدیده‌های روی‌داده، روش بررسی و تحقیق در جزئیات خاموشی‌ها و تهیه گزارش‌ها دریافته شوند.